UITGEBREID

€ 365,75

Echter, ervaring leert dat om echt jouw gewenste resultaten te behalen nog minstens twee, liefst drie voortgangsgesprekken nodig zijn. Daarom biedt dit pakket naast de intake en het eerste inpassingsgesprek nog 4 vervolgsgesprekken aan. In totaal voeren wij dus 6 gesprekken.